FLOWGRES 2.8.2

0
Nowe funkcjonalności
0
Ulepszeń
0
Poprawek

Nowe funkcjonalności

Nowe Funkcjonalności Kanban w Aplikacji

ID #1032

Wprowadzone zmiany w narzędziu Kanban obejmują szereg usprawnień wizualnych i funkcjonalnych, które mają na celu ułatwienie użytkownikom zarządzania zadaniami i projektami. Nowe funkcje obejmują m.in. dodanie nowej zakładki, możliwość personalizacji widoku kolumn oraz rozbudowanie kart zadań o dodatkowe informacje i opcje edycji.

Nowe Ulepszenia w Systemie Zarządzania Budżetem

ID #0909

Wprowadziliśmy szereg usprawnień w naszym systemie zarządzania budżetem, aby zapewnić użytkownikom większą kontrolę, automatyzację i przejrzystość finansową. Nowe funkcjonalności obejmują przypisywanie numerów zamówień do budżetów, automatyczne pobieranie godzin budżetowych, blokadę edycji tych wartości oraz jednolite wyświetlanie budżetów. Ponadto, każdemu budżetowi można przypisać tylko jedno zamówienie, a dodanie budżetu do "Scope of order" automatycznie uwzględnia związane koszty. Dzięki tym ulepszeniom zarządzanie budżetami stanie się bardziej efektywne i przejrzyste.

Usprawnienia w Wyświetlaniu Wartości Budżetowych

ID #1136

Dodanie nowej wartości "LEFT" do interfejsu zarządzania budżetem umożliwia użytkownikom natychmiastowe zobaczenie różnicy między łącznymi (AGGREGATED) a pozostałymi (LEFT) środkami budżetowymi. Wartości te będą wyświetlane w sposób estetyczny i czytelny, a wartości ujemne będą wyróżnione kolorem czerwonym, co umożliwia szybką identyfikację potencjalnych problemów budżetowych.

Funkcjonalność Edycji Użytkownika – „Work Forms”

ID #1104

Nowy parametr "work forms" dodany do profilu użytkownika wprowadza rozwijalne menu, które pozwala na wybór jednej z wielu opcji zdefiniowanych w bibliotece parametrów. Ta funkcjonalność umożliwia bardziej precyzyjne dostosowanie ról i obowiązków użytkowników, co poprawia efektywność zarządzania zespołem.

Nowy Raport: Spent Time Breakdown by Projects and Users

ID #1092

Nowy raport "Spent Time Breakdown by Projects and Users" jest narzędziem analizy dystrybucji godzin pracy według projektów, kategorii i użytkowników w wybranym okresie. Oparty na istniejącym raporcie "Spent Time in Project Task", raport ten składa się z trzech sekcji, z których każda oferuje unikalny wgląd w alokację czasu pracy.

Ustawienia Domyślnego Budżetu

ID #1066

Wprowadzenie opcji ustawiania domyślnego budżetu w systemie zarządzania projektami. Nowa funkcjonalność umożliwia użytkownikom przypisywanie nowo tworzonych zadań do wybranego budżetu domyślnego za pomocą polecenia dostępnego pod zębatką przy danym budżecie.

Nowe Pole Opisu dla Każdego Variation Orders

ID #1091

Dodanie indywidualnych pól opisu (Description) dla każdego zamówienia dodatkowego (Variation Orders) umożliwia szczegółowe dokumentowanie i śledzenie specyficznych informacji dotyczących każdego Variation Orders. Dzięki temu, każde Variation Orders będzie miało dedykowane miejsce na zapisanie ważnych szczegółów i uwag, podobnie jak w przypadku głównego zamówienia.

Wskaźnik Wizualnego Bilansu Budżetów

ID #1094

Dodanie wskaźnika wizualnego bilansu dla podsumowania budżetów pozwala użytkownikom na szybkie i łatwe zrozumienie stanu finansowego projektów. Na widoku zbiorczym budżetów oraz na poziomie poszczególnych budżetów, wskaźnik ten prezentuje sumy w sposób graficzny, co ułatwia ocenę i zarządzanie finansami.

Uprawnienie Blokowania Zamknięcia Zgłoszenia

ID #1068

Uprawnienie blokowania zamknięcia zgłoszenia ("Ticket Block Closing") wprowadza mechanizm, który uniemożliwia zamknięcie zgłoszenia, dopóki wszystkie powiązane z nim elementy nie zostaną zamknięte. Użytkownicy posiadający to uprawnienie nie będą mogli przypadkowo zamknąć zgłoszenia, co zapewnia, że wszystkie zadania i elementy muszą być ukończone przed zakończeniem zgłoszenia.

Nowy widok edycji raportów

ID #0995

Nowe ulepszenia w systemie zarządzania projektami mają na celu poprawę organizacji i czytelności danych projektowych. Wprowadzenie grupowania zadań według budżetu pozwoli na bardziej przejrzyste zarządzanie zasobami, a dodanie nowych funkcji i standardów graficznych poprawi użyteczność i estetykę interfejsu użytkownika. Dodatkowo, funkcje filtrowania oraz edytowalne kolumny usprawnią pracę zespołów projektowych.

Ulepszenia

Oznaczeni wiadomości jako przeczytana - optymalizacja

ID #1089

Usprawnienie sposobu automatycznego oznaczania komentarzy jako porzeczytane w zadaniach ze statusem Finished


Wyswitlanie walut SCOP w statystykach faktur

ID #1059

Dodanie możliwości przeliczania waluty domyślnej na wskazana przez użytkownika, oraz zmiany dotyczące widoku ORDER SUMMARY tak aby były widoczne dwie waluty domyślna ( w nawiasach ) oraz wybrana przez użytkownika. IMG
Sortowanie po kolumnach na liście faktur

ID #1058

Dodanie możliwości sortowania po poszczególnych kolumnach w widoku listy faktur.

 

Domyślna kategoria ( CAT ) gdy występuje tylko jedyna

ID #1076

Funkcjonalność umożliwia przypisanie automatycznie kategorii domyślnej dla projektu oraz użytkownika gdy ma dostęp tylko do jednej kategorii w obrębie projektu.

 

Dodanie możliwości szybkiego odfiltrowania DEALs nie powiązanych z zamówieniami

ID #1057

Na liście DEALS, na wzór "Unread activity" dodano szybkie filtrowanie o nazwie "Deals without orders" którego celem jest wyfiltrowanie wszystkich DEALs, które nie są powiązane z ORDER. Filtr ten współpracuje z pozostałymi filtrami.

 

Zmiany dotyczące wyświetlania budżetów cyklicznych

ID #1081

Wprowadzenie zmian dotyczących sposobu wyświetlania na globalnej liście budżetów. 

Wprowadzenie reguł matematycznych

ID #1077

Wprowadzenie reguł matematycznych w zakładce EXPANSES tak jak w SCOPEof ORDER. IMG
Wprowadzenie możliwości wyboru domyślnej waluty w instancji

ID #1050

Wprowadzić możliwość wyboru domyślnej waluty.
IMG

Wprowadzenie możliwości filetowania ITEMów

ID #1050

Wprowadzić możliwości zastosowania filtrów otwrte/zamknięte/wszystkie. IMG
Zmiany i poprawki w CRM i Order list

ID #1103

Wprowadzono poprawki w  wyświetlaniu widoków CRM i ORDER. Zminieono sposób wświetlania kolumny Created.

IMG
Usprawnienie widoku TIME CONSUMPTION

ID #1042

Wprowadzono poprawki w  wyświetlaniu przeglądania przepracowanych godzin przez pracownika. IMG
Styl wyświetlania statusów na "my board"

ID #1042

Wprowadzono poprawki w  wyświetlaniu nagłówków w zakładce "my board". IMG

Poprawki

Poprawnie filtrowania na licie Projects

ID #1114

Na widoku listy ORDERS wprowadzono poprawki poprawiające filtrowanie na liście PROJECT w edycji użytkownika. 


Naprawa błędów podczas importu zadań

ID #1097

Naprawianie błędów podczas importu zadań.


Odblokowanie funkcji "Internal reply" przy kopiowaniu i upublicznianiu taska

ID #1079

Po uruchomieniu funkcji odblokowano możliwość skopiowania komentarza jako internalowy.


Dodano komunikaty przy blokadzie zmiany statusu Projektu

ID #1071

Dodanie komunikatu informującego użytkownika co było powodem blokady możliwości zmiany statusu Projektu np. na status Finished.


Poprawienie błędów przy wyświetlaniu okna COMPANYS

ID #1048

Usunięty został błąd podczas wyświetlania nazwy firmy w oknie COMAPNAYS.  

 

Poprawnie filtrów w widoku ORDERS

ID #1029

Usunięty został błąd w filtrach dotyczących statusu "INVOICE STATUS" w zakładce ORDERS.

 

Poprawnie uprawnień do edycji pul w zadaniu

ID #1001

Powiewnie uprawnień o możliwość edycji pul CREATED DATE i FINISH DATE w oknie modyfikacji zadania.

 

Basic team

wypełnij formularz

  Small team

  wypełnij formularz

   Medium team

   wypełnij formularz

    Large team

    wypełnij formularz

     Darmowy okres próbny

     wypełnij formularz

      Plan Indywidualny

      wypełnij formularz