Nowe Pole Opisu dla Każdego Variation Orders

Flowgres wersja 2.8.2

ID #1091

Zastosowanie

Wprowadzenie indywidualnych pól opisu (Description) dla każdego zamówienia dodatkowego (Variation Orders). Tak jak zamówienie główne ma swoje pole opisu, każde Variation Orders będzie miało własne pole opisu, co pozwoli na bardziej szczegółowe i precyzyjne zarządzanie informacjami dotyczącymi poszczególnych zamówień dodatkowych.

Opis 

Dodanie indywidualnych pól opisu (Description) dla każdego zamówienia dodatkowego (Variation Orders) umożliwia szczegółowe dokumentowanie i śledzenie specyficznych informacji dotyczących każdego Variation Orders. Dzięki temu, każde Variation Orders będzie miało dedykowane miejsce na zapisanie ważnych szczegółów i uwag, podobnie jak w przypadku głównego zamówienia.

Korzyści

Lepsza Organizacja Informacji:

 • Szczegółowe opisy: Umożliwia dokumentowanie specyficznych informacji dla każdego Variation Orders, co poprawia organizację i łatwość odnalezienia potrzebnych danych.
 • Indywidualne pola opisu: Każde Variation Orders ma swoje własne pole opisu, co zapobiega mieszaniu się informacji i zapewnia klarowność.

Zwiększona Przejrzystość i Kontrola:

 • Łatwiejsze śledzenie: Pozwala na dokładne śledzenie i zarządzanie każdym Variation Orders osobno, co ułatwia kontrolę nad poszczególnymi zamówieniami dodatkowymi.
 • Dokładniejsze raportowanie: Umożliwia bardziej szczegółowe i dokładne raportowanie dotyczące każdego Variation Orders, co wspiera procesy decyzyjne.

Poprawa Komunikacji i Współpracy:

 • Jasne i szczegółowe opisy: Zapewnia, że wszyscy członkowie zespołu mają dostęp do szczegółowych informacji o każdym Variation Orders, co poprawia komunikację i współpracę.
 • Redukcja nieporozumień: Dzięki indywidualnym polom opisu, ryzyko nieporozumień i błędów wynikających z braku informacji jest znacznie mniejsze.

 

 

Zobacz inne nowe funkcjonalności

 

Basic team

wypełnij formularz

  Small team

  wypełnij formularz

   Medium team

   wypełnij formularz

    Large team

    wypełnij formularz

     Darmowy okres próbny

     wypełnij formularz

      Plan Indywidualny

      wypełnij formularz