Nowy widok edycji raportów

Flowgres wersja 2.8.2

ID #0995

Zastosowanie

Wprowadzenie nowych funkcjonalności do modułu raportów, które obejmują grupowanie zadań według projektu i  budżetu, standaryzację graficzną widoku, dodanie kolumny z możliwością edycji, filtrowanie oraz możliwość identyfikacji raportów.

Opis 

Nowe ulepszenia w systemie zarządzania projektami mają na celu poprawę organizacji i czytelności danych projektowych. Wprowadzenie grupowania zadań według budżetu pozwoli na bardziej przejrzyste zarządzanie danymi, a dodanie nowych funkcji i standardów graficznych poprawi użyteczność i estetykę interfejsu użytkownika. Dodatkowo, funkcje filtrowania oraz edytowalne kolumny usprawnią pracę zespołów projektowych.

Teraz zwyczajnie klikając na wiersz, można przejść bezpośrednio do dania i edytować wybrane parametry. 

UWAGA! Po dokonaniu edycji danych w zadaniach nie ma potrzeby generowania raportu na nowo. Wystarczy pobrać plik PDF, który pobiera aktualne dane podczas pobierania.  Aby widok podglądu danych raportów się uaktualnił po dokonaniu zmiany danych w zadaniu, należy wybrać opcję „refresh”

Funkcja „INCLUDED” pozwala w prosty sposób wyłączyć dane wybrane zadania z raportu. Takie pozycje, nie będą wyświetlane na pobranych plikach raportów. 

Korzyści

Lepsza Organizacja i Czytelność

 • Grupowanie po budżetach: Zgrupowanie zadań według budżetu z nazwą projektu, numerem budżetu i sumą godzin ułatwia zarządzanie finansami i zasobami.
 • Standaryzacja graficzna: Ujednolicenie wyglądu kolumn i statusów poprawia estetykę i spójność interfejsu.

Zwiększona Funkcjonalność i Elastyczność

 • Edycja kolumny BILLING: Dodanie edytowalnej kolumny BILLING umożliwia szybkie wprowadzanie zmian bez konieczności opuszczania widoku zadań.
 • Filtrowanie zadań: Funkcja wyszukiwania według numeru i tytułu zadania ułatwia szybkie odnalezienie potrzebnych informacji.

Ułatwienie Zarządzania i Raportowania

 • Identyfikacja raportów: Nadanie ID raportom pozwala na ich łatwe wyświetlanie i wykorzystywanie w innych częściach systemu.
 • Redukcja zbędnych informacji: Usunięcie niepotrzebnych nagłówków zwiększa czytelność i koncentrację na istotnych danych.

 

 

Zobacz inne nowe funkcjonalności

 

Basic team

wypełnij formularz

  Small team

  wypełnij formularz

   Medium team

   wypełnij formularz

    Large team

    wypełnij formularz

     Darmowy okres próbny

     wypełnij formularz

      Plan Indywidualny

      wypełnij formularz