Nowe Ulepszenia w Systemie Zarządzania Budżetem

Flowgres wersja 2.8.2

ID #0909

Zastosowanie

Wprowadzenie usprawnień do zarządzania budżetem w aplikacji, mających na celu lepszą kontrolę, automatyzację i przejrzystość finansową. Zmiany te są skierowane do menedżerów projektów, księgowych oraz wszystkich osób zaangażowanych w zarządzanie finansami projektów, umożliwiając im bardziej efektywne i dokładne monitorowanie oraz kontrolowanie budżetów i związanych z nimi zasobów.

 1. Przypięcie numeru zamówienia do budżetu na liście budżetu:

  • Cel: Ułatwienie identyfikacji i śledzenia budżetów przypisanych do konkretnych zamówień.
  • Działanie: Każdy budżet na liście budżetów będzie miał przypisany numer zamówienia, co pozwoli na szybkie odnalezienie odpowiedniego zamówienia powiązanego z danym budżetem.
 2. Pobranie godzin BUDGET HOURS do zamówienia:

  • Cel: Automatyczne przeniesienie danych dotyczących godzin budżetowych do zamówienia, eliminując potrzebę ręcznego wprowadzania tych danych.
  • Działanie: Godziny budżetowe (BUDGET HOURS) zostaną automatycznie przypisane do komórki QUANTITY w zamówieniu, co zapewni spójność i dokładność danych.
 3. Blokada edycji BUDGET HOURS na liście budżetów w edycji projektu:

  • Cel: Zapewnienie, że dane dotyczące godzin budżetowych są edytowane tylko w zamówieniu, aby zapobiec nieautoryzowanym zmianom.
  • Działanie: Od momentu powiązania budżetu z zamówieniem, edycja wartości godzin budżetowych będzie możliwa tylko w zamówieniu. Każda zmiana wartości w zamówieniu automatycznie zaktualizuje odpowiednią wartość na liście budżetów.
 4. Wyświetlanie budżetów identycznie jak w wydatkach:

  • Cel: Ujednolicenie sposobu prezentacji budżetów i wydatków, co ułatwi ich porównywanie i analizę.
  • Działanie: Budżety będą wyświetlane w ten sam sposób co wydatki, łącznie z informacjami o statusie, co zwiększy spójność wizualną i funkcjonalną systemu.
 5. Powiązanie budżetu tylko z jednym SCOPE OF ORDER:

  • Cel: Zapobieganie dublowaniu budżetów i zapewnienie, że każdy budżet jest przypisany tylko do jednego zamówienia.
  • Działanie: Raz powiązany budżet z jednym typem zamówienia (SCOPE OF ORDER) zniknie z dostępności dla innych zamówień, co zapewni unikalność i dokładność przypisań.
 6. Automatyczne dodanie kosztu przy dodawaniu budżetu do „Scope of order”:

  • Cel: Automatyzacja procesu dodawania kosztów do zamówień, co zaoszczędzi czas i zminimalizuje ryzyko błędów.
  • Działanie: Dodanie budżetu do „Scope of order” automatycznie spowoduje dodanie odpowiedniego kosztu, co uprości proces tworzenia i zarządzania zamówieniami.

Opis 

Korzyści

Zwiększona Kontrola i Spójność Danych:

 • Przypięcie numeru zamówienia do budżetu: Umożliwia dokładne śledzenie i kontrolowanie budżetów przypisanych do konkretnych zamówień, co zwiększa przejrzystość finansową.
 • Blokada edycji BUDGET HOURS: Gwarantuje, że wartości godzin budżetowych mogą być edytowane wyłącznie w zamówieniach, zapobiegając nieautoryzowanym zmianom i zapewniając spójność danych.

Automatyzacja i Efektywność:

 • Automatyczne pobieranie godzin BUDGET HOURS: Ułatwia przypisywanie godzin do zamówień, minimalizując ryzyko błędów przy ręcznym wprowadzaniu danych.
 • Automatyczne dodanie kosztu przy dodawaniu budżetu do „Scope of order”: Oszczędza czas i redukuje błędy, automatyzując proces tworzenia powiązań między budżetami a zamówieniami.

Ulepszone Zarządzanie i Śledzenie Budżetów:

 • Wyświetlanie budżetów jak w wydatkach: Ujednolica sposób prezentacji budżetów i wydatków, co ułatwia ich porównywanie i analizę.
 • Unikalność powiązań budżetów z SCOPE OF ORDER: Zapewnia, że każdy budżet może być powiązany tylko z jednym zamówieniem, zapobiegając dublowaniu i błędnym przypisaniom.

 

 

Zobacz inne nowe funkcjonalności

 

Basic team

wypełnij formularz

  Small team

  wypełnij formularz

   Medium team

   wypełnij formularz

    Large team

    wypełnij formularz

     Darmowy okres próbny

     wypełnij formularz

      Plan Indywidualny

      wypełnij formularz