Szczegółowy podgląd zarejestrowanych godzin w Working time / User monthly.

Flowgres wersja 2.8.0

ID #0791

Zastosowanie

Funkcja „Szczegółowy podgląd zarejestrowanych godzin w Working time / User monthly” umożliwia uzyskanie szczegółowego podglądu zarejestrowanych godzin pracy przez pracownika w określonym okresie. Dzięki temu użytkownik może w łatwy sposób prześledzić czas przeznaczony na poszczególne zadania, z uwzględnieniem przypisanych projektów i procentowego udziału czasu w każdej aktywności.

Opis 

Po wywołaniu tej funkcji, użytkownik otrzymuje okno zawierające szczegółowy podgląd zarejestrowanego czasu pracy na poszczególne zadania. Informacje są posegregowane według projektów, a także przedstawione są procentowe udziały czasu w każdej z aktywności. Dzięki temu użytkownik może precyzyjnie monitorować, ile czasu poświęca na różne projekty i zadania.

Korzyści

Dokładne śledzenie czasu

Pracownicy mogą precyzyjnie monitorować czas poświęcony na różne zadania i projekty, co pozwala na bardziej skrupulatne zarządzanie czasem pracy.

Efektywne zarządzanie projektami

Szczegółowy podgląd zarejestrowanych godzin umożliwia lepsze zarządzanie projektami poprzez identyfikację obszarów, które wymagają więcej uwagi lub zasobów.

Optymalizacja alokacji zasobów

 Dzięki procentowemu udziałowi czasu w poszczególnych zadaniach, zarządzanie zasobami staje się bardziej efektywne, co przekłada się na lepszą alokację czasu i zwiększenie wydajności pracy zespołu.

Basic team

wypełnij formularz

  Small team

  wypełnij formularz

   Medium team

   wypełnij formularz

    Large team

    wypełnij formularz

     Darmowy okres próbny

     wypełnij formularz

      Plan Indywidualny

      wypełnij formularz