Projektowa stawka rozliczeniowa pracownika.

Flowgres wersja 2.8.0

ID #0819

Zastosowanie

Funkcja „Projektowa stawka rozliczeniowa pracownika” umożliwia przypisanie indywidualnych stawek za roboczogodzinę pracownika w ramach edycji konta użytkownika, szczególnie w zakładce „Projekty”. Wprowadzone stawki są następnie używane do obliczenia całkowitego kosztu pracownika związane z realizacją zadań w określonym projekcie, co widoczne jest w module „Zamówienia”.

Opis 

Po skonfigurowaniu stawek za roboczogodzinę w zakładce „Projekty” edycji konta użytkownika, system uwzględnia te wartości podczas obliczania kosztów pracownika związanych z realizacją zadań w zamówieniach lub projektach. W module „Zamówienia” prezentowany jest całkowity koszt pracowników na podstawie przepracowanych godzin i przypisanych stawek za projekt.

Korzyści

Dostosowanie kosztów do różnych projektów

 Funkcja umożliwia elastyczne dostosowanie stawek godzinowych pracownika w zależności od projektu. To pozwala na bardziej precyzyjne uwzględnianie różnic w złożoności, priorytetach i wymaganiach poszczególnych projektów.

Ścisłe monitorowanie kosztów projektu

Przez indywidualne ustawianie stawek za godzinę dla każdego pracownika w danym projekcie, firma może dokładnie monitorować koszty związane z danym projektem, co ułatwia zarządzanie budżetem i efektywnością finansową.

Transparentność w module „Zamówienia”

 Przejrzystość prezentowanych kosztów pracowników w module „Zamówienia” pozwala na szybkie i łatwe zrozumienie, ile kosztuje realizacja konkretnego zadania lub projektu, co wspomaga skuteczne podejmowanie decyzji biznesowych.

Basic team

wypełnij formularz

  Small team

  wypełnij formularz

   Medium team

   wypełnij formularz

    Large team

    wypełnij formularz

     Darmowy okres próbny

     wypełnij formularz

      Plan Indywidualny

      wypełnij formularz