Dodanie zakładki zamówienia w oknie edycji szansy sprzedażowej.

Flowgres wersja 2.8.0

ID #0836

Zastosowanie

Funkcja „Dodanie zakładki zamówienia w oknie edycji szansy sprzedażowej” umożliwia użytkownikom bezpośrednie przechodzenie do zakładki zamówienia powiązanego z daną szansą sprzedażową bez konieczności opuszczania okna edycji szansy. Ta funkcjonalność zwiększa efektywność i ułatwia zarządzanie procesem sprzedażowym.

Opis 

Po dodaniu zakładki zamówienia w oknie edycji szansy sprzedażowej, użytkownicy mogą szybko i łatwo uzyskać dostęp do informacji związanych z konkretnym zamówieniem powiązanym z daną szansą sprzedażową. Zakładka ta umożliwia sprawdzenie szczegółów zamówienia, aktualnego statusu, a także podejmowanie działań bezpośrednio z poziomu okna edycji szansy

Korzyści

Szybki dostęp do kluczowych informacji

Umożliwienie bezpośredniego przejścia do zakładki zamówienia z okna edycji szansy sprzedażowej eliminuje potrzebę dodatkowego wyszukiwania czy przechodzenia między różnymi modułami systemu. To przyspiesza dostęp do kluczowych informacji.

Skuteczniejsze zarządzanie szansami sprzedażowymi

Dzięki łatwemu dostępowi do informacji o zamówieniu powiązanym z daną szansą sprzedażową, pracownicy ds. sprzedaży mogą lepiej zrozumieć kontekst i historię interakcji z klientem, co wspomaga skuteczniejsze prowadzenie negocjacji i podejmowanie decyzji.

Usprawnienie procesu sprzedażowego

Dodanie zakładki zamówienia bezpośrednio w oknie edycji szansy sprzedażowej wprowadza usprawnienia w procesie sprzedażowym, umożliwiając pracownikom szybsze i bardziej zintegrowane korzystanie z informacji. To z kolei może przyczynić się do skrócenia cyklu sprzedażowego i poprawy obsługi klienta.

Basic team

wypełnij formularz

  Small team

  wypełnij formularz

   Medium team

   wypełnij formularz

    Large team

    wypełnij formularz

     Darmowy okres próbny

     wypełnij formularz

      Plan Indywidualny

      wypełnij formularz