INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca, tj. ITMORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Jana Kochanowskiego 6A/4; 83-000 Pruszcz Gdański, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000600881, NIP: 6040169091, REGON: 36369104600000. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych (IOD) jest możliwy pod adresem: office@flowgres.com.

 

2. Zasady przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe przetwarzane są w celu i zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), w celu realizacji Umowy o świadczenie Usługi.

Zebrane dane mogą być również przetwarzane na wypadek ewentualnych roszczeń, w celach podatkowych oraz w celu zapewnienia najwyższej jakości Usługi.

Zakres powierzonych danych obejmuje m.in. następujące dane osobowe Użytkowników korzystających z Usług: imię, nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, informacje dotyczące korzystania z Usługi, adres IP, dane techniczne Klienta urządzenia. W celu wykonania Umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na charakter świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

Podczas korzystania z Serwisu, oprócz danych wprowadzanych przez Użytkowników, automatycznie mogą być zbierane również dane dotyczące adresu IP Użytkownika, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego.

 

3. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia świadczenia Usługi na podstawie art. 6 sek. 1 lit. b) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Umowa. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić zawarcie i realizację Umowy. Dane będą przetwarzane do czasu wykonania Umowy (przez czas świadczenia Usługi), a następnie do czasu przedawnienia roszczeń i zgodnie z obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa. Po zakończeniu korzystania z Usługi Usługodawca przetwarza dane osobowe niezbędne do rozliczenia Usługi i dochodzenia roszczeń o zapłatę za korzystanie z Usługi, niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów, z zastrzeżeniem wyniki tych badań mające na celu ulepszenie Usług, za zgodą Klientów. i na zasadach określonych w przepisach prawa.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych umożliwia Klientowi otrzymywanie informacji o ofertach, promocjach i usługach oferowanych przez Usługodawcę. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest zgoda Klienta, która może zostać wycofana w dowolnym momencie. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową Usługodawcy mogą być przetwarzane w niektórych przypadkach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

 

4. Odbiorcy danych osobowych.

Usługodawca może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  • firmom świadczącym usługi związane z dostarczaniem serwerów, utrzymaniem i wsparciem systemów informatycznych;
  • bankom oraz podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne;
  • firmom prawniczym i podatkowym w przypadku udzielania porad prawnych oraz reprezentowania interesów Usługodawcy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby;
  • firmom świadczącym usługi marketingowe w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

 

5. Prawa osób, których dane dotyczą.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. . Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

6. Przekazywanie danych osobowych poza EOG lub organizację międzynarodową.

Usługodawca nie przekazuje przetwarzanych danych poza EOG ani do organizacji międzynarodowej. W celu zapewnienia technicznego działania Aplikacji Flowgres oraz zapewnienia trwałości danych, dane mogą być kopiowane, powielane i przechowywane na serwerach zlokalizowanych w serwerowniach obsługiwanych przez podmioty trzecie świadczące na rzecz Usługodawcy usługi przechowywania i bezpieczeństwa danych, przy czym wszystkie serwery znajdują się w Unii Europejskiej.

 

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.

Usługodawca, w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, może podejmować zautomatyzowane decyzje w oparciu o dane osobowe pozyskane w związku ze świadczeniem Usług, w tym profilować.