Poprawinie dizłania czyszcznia filtra na zakładce Orders

ID #0866

Naprawianie błędu uniemożliwiającego uśnięcie wyszukiwanej frazy z ustawień filetowania. 

Poprawa funkcjonalności widoków pomocniczych w module CRM

ID #0822

Poprawienie rozkładu przycisków w widoku dodawania nowego kontaktu. Poprawianie wyglądu okien w zakładkach ORDERS, COMPANIES i CONATACT 

Poprawiono bład z wyswietlaniem waluty

ID #0961

Poprawnie wyświetlania domyślnej waluty w bilansie oraz w podsumowani faktur.

Usunięcie błędu przy zmianie statusu projektu

ID #0957

Naprawiono błąd informacji o otwartym "itemie"  przy zmianie statusu projektu na Finished. 

Zintegrowane Narzędzia do Zarządzania Budżetami.

ID #1022

Wprowadzono kompleksowe ulepszenia w widoku listy budżetów w sekcji PROJECTS, umożliwiając bardziej intuicyjne i efektywne zarządzanie budżetami projektów.

Dodano nową funkcję, umożliwiającą przejrzyste monitorowanie budżetów cyklicznych, co ułatwia śledzenie i analizowanie powtarzających się wydatków związanych z projektami.

Przypisywanie Dealów do Departmentów.

ID #0944

Dodano funkcję umożliwiającą przypisywanie Deal'a do konkretnego Departmentu, co usprawnia organizację i monitorowanie zadań związanych z danymi działami.

Użytkownicy teraz mogą łatwo przypisywać Deal'y do określonych Departmentów, co zwiększa klarowność i skuteczność zarządzania działaniami związanymi z danymi obszarami organizacyjnymi.

Grupowe Oznaczanie Itemów jako Odczytane.

ID #1013

Dodano funkcję umożliwiającą grupowe oznaczanie itemów jako odczytane. Funkcja ta działa na wszystkich itemach/taskach wyfiltrowanych zgodnie z wybranym kryterium.

Rozszerzone Parametry w Raporcie "Working Time in Project Tasks.

ID #0934

Optymalizacja raportu "Working Time in Project Tasks" poprzez dodanie nowych funkcji. Teraz użytkownicy mają dostęp do dodatkowych parametrów, takich jak możliwość filtrowania po statusie zadania, wybór zakresu dat oraz sortowanie wyników według różnych kryteriów. Wprowadzenie Checkboxa "Show (sum) Subtask on Task" umożliwia dodatkowe dostosowanie wyświetlanych danych, poprawiając elastyczność korzystania z raportu.

 

Nowy Raport - "Hours in Project Tasks".

ID #0935

Oparty na strukturze obecnego raportu "Working Time in Project Tasks", nowy raport "Hours in Project Tasks" wprowadza rozszerzone możliwości zarządzania godzinami. Dodano rozwijalne menu "HOURS" z opcjami wyboru, pozwalając użytkownikom precyzyjniej dostosowywać prezentowane dane. Checkbox "Show (sum) Subtask on Task" umożliwia agregację godzin z subtasków, poprawiając elastyczność wyświetlanych rezultatów. Dodatkowe parametry filtrowania oraz możliwość wyboru budżetów zwiększają precyzję raportowania. Teraz użytkownicy mogą śledzić wszystkie godziny per projekt / budżet, nawet te bez wartości, zachowując porządek prezentacji danych.