Dodano pole „Data zakończenia” na liście rewizji w widoku edycji zadania.

Flowgres wersja 2.8.0

ID #0860

Zastosowanie

Funkcja „Pole 'Data zakończenia’ na liście rewizji w widoku edycji zadania” pozwala na dodanie informacji o dacie zakończenia zadania w widoku edycji, szczególnie na liście rewizji. Ułatwia to monitorowanie historii i postępu prac nad zadaniem.

Opis 

Po dodaniu pola „Data zakończenia” na liście rewizji w widoku edycji zadania, użytkownicy mogą śledzić chronologiczną sekwencję zmian w zadaniu wraz z datami ich zakończenia. Kolumna ta prezentuje daty zakończenia poszczególnych rewizji, co umożliwia szybkie zrozumienie, kiedy konkretne modyfikacje lub aktualizacje zostały zrealizowane.

Korzyści

Łatwiejsze śledzenie historii zadania

Dodanie pola „Data zakończenia” ułatwia użytkownikom śledzenie, kiedy konkretne etapy zadania zostały zakończone. To pomaga zrozumieć, jak zadanie ewoluowało w czasie.

Dokładniejsze raportowanie

 Informacja o dacie zakończenia w widoku rewizji ułatwia raportowanie i analizę danych związanych z postępem zadania. Pracownicy mogą precyzyjnie określać, kiedy dana modyfikacja została wprowadzona, co jest istotne w kontekście zarządzania projektem.

Poprawa zarządzania projektem

Śledzenie dat zakończenia rewizji zadania umożliwia lepsze zarządzanie projektem, umożliwiając szybsze podejmowanie decyzji na podstawie aktualnych informacji i historii prac. To z kolei przekłada się na zwiększenie efektywności i skuteczności realizacji projektu.

Basic team

wypełnij formularz

  Small team

  wypełnij formularz

   Medium team

   wypełnij formularz

    Large team

    wypełnij formularz

     Darmowy okres próbny

     wypełnij formularz

      Plan Indywidualny

      wypełnij formularz